Παιονία Ισχυρή και νίκη από την α’ Κυριακή

Παιονία Ισχυρή και νίκη από την α’ Κυριακή

Παιονία Ισχυρή και νίκη από την α’ Κυριακή

Μεγάλη συγκέντρωση, με παλμό και πάθος για νίκη, πραγματοποίησε ο νυν και υποψήφιος δήμαρχος Παιονίας, Χρήστος Γκουντενούδης, το πρωί της Κυριακής 14 Απριλίου 2019.

Ο κ. Γκουντενούδης, μιλώντας στο κατάμεστο από δημότες και φίλους του Συνδυασμού, Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου, παρουσίασε τα πεπραγμένα της δημοτικής του αρχής, δηλώνοντας περήφανος για το έργο και τους συνεργάτες του, ενώ ζήτησε ισχυρή εντολή από τους δημότες στις εκλογές του Μαΐου, για Ισχυρή Παιονία.

Στο τέλος της ομιλίας του παρουσίασε και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του, τονίζοντας τη σιγουριά του για επανεκλογή του από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για το πολύτιμο αγαθό, το νερό

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για το πολύτιμο αγαθό, το νερό

ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για το πολύτιμο αγαθό, το νερό

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλλευση πόρων από το ΕΣΠΑ και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του προϋπολογισμού για τους δήμους χρόνο με το χρόνο βαίνουν μειούμενοι, και με γνώμονα την πλέον αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και της απορροής των αστικών λυμάτων, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού της Γουμένισσας με προϋπολογισμό άνω των 4 εκ ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε η πρόταση μας για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη συνέχισή του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου», με συνολικό προϋπολογισμό 510.000,00 €.

Ένα ακόμη έργο, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα πολλών ετών και το οποίο δεσμευτήκαμε προεκλογικά να πραγματοποιήσουμε και πλέον το υλοποιούμε μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έχοντας ήδη ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η μεταφορά νερού από τις πηγές Παΐκου για την υδροδότηση του πρώην Πολυκάστρου ύψους άνω των 5 εκ. ευρώ.

Υλοποιήσαμε το διασυνοριακό έργο Aqua-M με πόρους του interreg, στο πλαίσιο του οποίου, η ΔΕΥΑΠ προμηθεύτηκε και εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό χημείου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος και κατ’ επέκταση η υψηλή ποιότητα του νερού που καταλήγει στον Αξιό ποταμό.

Ολοκλήρωση 1000 μέτρων από τον υπόλοιπο αγωγό Μικροδάσους-Ποντοηράκλειας συνολικού μήκους 2 χλμ

Αντικατάσταση αγωγών αμυάντου στη Γουμένισσα για καλύτερο και πιο καθαρό νερό.

Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης στο Σκρα και βοηθητικός αγωγός για λύση της υδροδότησης Αξιούπολης.

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 1000 μέτρων για την δυνατότητα υδροδότησης του ΒΙΠΑ της Αξιούπολης από την Γοργόπη

Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή των πεύκων μέχρι την πύλη της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας μήκους 600 μέτρων.

Χρηματοδοτήθηκε η ΔΕΥΑΠ με 200.000 €, για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης του Άσπρου από το Πολύκαστρο

Αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης στα υψηλά σημεία του οικισμού Πολυπέτρου και μέρους του εξωτερικού του δικτύου

Δημιουργία αποθήκης υλικών με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση πόρων

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 30 μόνιμων εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού κλάδου, δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης.

Εναρκτήρια εκδήλωση της Παιονίας Ισχυρής

Εναρκτήρια εκδήλωση της Παιονίας Ισχυρής

Σας προσκαλώ στην παρουσίαση του έργου μας, του Προγράμματος και των υποψηφίων του Συνδυασμού μας, την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Κέντρο Πολιτισμού Πολυκάστρου.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Χρήστος Γκουντενούδης_Δήμαρχος Παιονίας

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Προστιθέμενη αξία στη ζωή του κάθε πολίτη

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την βιώσιμη κινητικότητα, το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα, εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε κανονισμούς λειτουργίας για όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες του δήμου μας.
Πλέον, χαράζουμε τα όρια της ελευθερίας του ενός εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Οριοθετούμε την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των γενικών εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και βάζουμε τάξη στην αυθαιρεσία.
Επιπροσθέτως, καταρτίσαμε κανονισμό καθαριότητας και ανακύκλωσης µε ειδικότερους σκοπούς την καθαριότητα τoυ Δήμου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια και κρασπεδώσεις στα αστικά κέντρα και τους οικισμούς.
Τέλος, εκπονήσαμε κανονισμό κοιμητηρίων και λαϊκών αγορών ώστε να μπει μια τάξη σε κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής δράσης στο δήμο.

Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση 1.130.000 ευρώ για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση 49 νέων παιδικών χαρών του δήμου μας μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και του ΤΠΔ με ασφαλή πλέον και πιστοποιημένο εξοπλισμό για τους μικρούς μας συνδημότες οι οποίοι στο εγγύς χρονικό διάστημα θα μπορούν να απολαμβάνουν τους νέους και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.

Στον τομέα της καθαριότητας, της ανακύκλωσης και του ηλεκτροφωτισμού, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας σε κάθε σημείο του δήμου.

Το τμήμα καθαριότητας μεταφέρθηκε στις καινούριες εγκαταστάσεις μαζί με τον όρχο των οχημάτων στο χώρο των παλαιών σφαγείων και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βέλτιστη λειτουργικότητα των υποδομών.
Ανανεώσαμε τον στόλο των οχημάτων με την προμήθεια 5 νέων ημιφορτηγών και 2 απορριμματοφόρων οχημάτων.
Μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε πρόταση η πρόταση μας για την προμήθεια οχημάτων για περαιτέρω ανανέωση του στόλου μας. Η προμήθεια περιλαμβάνει :
τέσσερα (4) φορτηγά μονοκάμπινα καινούργια, ένας (1) φορτωτής τύπου BOBCAT καινούργιος, ένας (1) μικρός εκσκαφέας τύπου JCB μεταχειρισμένος 5ετίας, ένα (1) αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου απορριμμάτων 3 κ.μ., καινούργιο, συνολική προμήθεια ύψους 235.000 ευρώ.
Προμηθευτήκαμε νέους κάδους όλων των τύπων ώστε να υπάρχει σε κάθε περιοχή του δήμου μας σημείο αποκομιδής απορριμμάτων και παράλληλα επεκτείναμε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την πρόσληψη 30 μόνιμων υπαλλήλων για την υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου.
Ολοκληρώσαμε τον φάκελο για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων.
Βελτιώσαμε την αισθητική εικόνα και τη λειτουργικότητα των κοινοχρήστων χώρων του δήμου.

Συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο:
Την βέλτιστη εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων από όλα τα σημεία του δήμου.
Την επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης με διασφάλιση της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τη ριζική ανανέωση του στόλου των οχημάτων.
Την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και εξασφάλιση νέων εσόδων για το δήμο.
Τον επανασχεδιασμό της διαχείρισης όλων των ρευμάτων των αστικών αποβλήτων αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
Την ανάπτυξη προγράμματος βιώσιμης κινητικότητας για την αναβάθμιση κάθε γωνιάς του δήμου με εύκολη κι ασφαλή πρόσβαση.
Την ανάπτυξη και δημιουργία κήπων και δεντροστοιχίων και τη διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και τον εξωραϊσμό ,την καθαριότητα και την επαύξηση των δημοτικών σημείων πρασίνου.
Την ανάπλαση και πολεοδομική αναμόρφωση των λιγότερο ανεπτυγμένων αστικών και περιαστικών περιοχών.
Την περαιτέρω επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και σημείων αποκομιδής απορριμμάτων και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του δήμου.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία

2η ΕΝΟΤΗΤΑ:
Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία

Αναδεικνύουμε την παράδοση, επενδύουμε στη νέα γενιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στον τομέα του αθλητισμού, προχωρήσαμε στην ολική ανακαίνιση των γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Πολύκαστρο, τη Γουμένισσα, τον Ευρωπό και την Αξιούπολη.
Στο δημοτικό στάδιο Πολυκάστρου έγινε επανασπορά του χλοοτάπητα τόσο στο γήπεδο όσο και στο βοηθητικό γήπεδο που βρίσκεται μέσα στον περιβάλλοντα χώρο.
Κατασκευάσθηκε κυλικείο με κιόσκι και διαμορφώθηκε η είσοδος με πλακόστρωση και εξωραϊσμό καθώς και διαμόρφωση πάρκου.
Ανακαινίσθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν τα αποδυτήρια και μονώθηκαν οι κερκίδες και τα δημοσιογραφικά θεωρεία.
Προμηθευτήκαμε αυτοκινούμενο χλοοκοπτικό μηχάνημα και εγκαταστήσαμε αυτοματοποιημένο σύστημα ποτίσματος με παράλληλη δημιουργία φρεατίων πέριξ του γηπέδου για την απορροή των υδάτων.
Στο δημοτικό στάδιο Γουμένισσας έγινε επανασπορά του χλοοτάπητα, προμηθευτήκαμε τρακτέρ και αντικαταστήσαμε τον εξοπλισμό του αντλιοστασίου. Επίσης, έγιναν επισκευές και συντηρήσεις των αποδυτηρίων και κατασκευή κιγκλιδωμάτων όπως και πάγκων.
Στο γήπεδο της Αξιούπολης, προβήκαμε σε επανασπορά του χλοοτάπητα και προμηθευτήκαμε καινούριο αυτοκινούμενο ελκυστήρα (τρακτέρ) για τις εργασίες συντήρησης. Δώσαμε λύση στη θέρμανση και εκσυγχρονίσαμε τα αποδυτήρια όπως και όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Στο δημοτικό στάδιο του Ευρωπού, κατασκευάζουμε υδατοδεξαμενή εξασφαλίζοντας την αυτονομία του γηπέδου όσον αφορά το πότισμα και για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην υδροδότηση του οικισμού. Μετά από αυτές τις ενέργειες θα γίνει και η επανασπορά του χλοοτάπητα. Στο γήπεδο Ευρωπού μονώσαμε τις κερκίδες.
Ακόμη, προβήκαμε σε παρεμβάσεις αποκατάστασης και εξωραϊσμού του κλειστού γυμναστηρίου και επισκευάσαμε τις εγκαταστάσεις και τα αποδυτήρια.
Όσον αφορά το κολυμβητήριο Ευρωπού, έγιναν εργασίες ολικής συντήρησης εντός κι εκτός, τοποθετήσαμε καινούριες ομπρέλες και ξαπλώστρες, διορθώσαμε τις αντλίες νερού και εξωραΐσαμε τον χώρο.
Η πιο σημαντική παρέμβαση στο κολυμβητήριο υπήρξε η επισκευή κι επαναλειτουργία της γεώτρησης με εξασφάλιση πλήρους αυτονομίας της δεξαμενής κολύμβησης ώστε να μην έχει πρόβλημα υδροδότησης ο οικισμός.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου, έγινε συντήρηση και αντικατάσταση των καθισμάτων στην κεντρική αίθουσα και εξωραΐσαμε το φουαγιέ μονώνοντας παράλληλα τα καμαρίνια.
Επισκευάσαμε την στέγη, τα κουφώματα και τα τζάμια και κάναμε εργασίες επιχρισμάτων. Παράλληλα προμηθευτήκαμε όργανα μουσικής, καινούριο πιάνο και καινούριες στολές για τα τμήματα εκμάθησης χωρών αναβαθμίζοντας την συνολική εικόνα του πολιτιστικού κέντρου.
Ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση της καθημερινής μας ζωής και συντελεί στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ανθρώπινης υπόστασης και συμπεριφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην εκπόνηση ενός πολιτιστικού προγράμματος ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
Η εκδήλωση ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ όπου τιμήσαμε διακεκριμένους συμπολίτες και φορείς του τόπου μας. Η Χριστουγεννιάτικη ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ για τους μικρούς μας φίλους. Η Συναυλία Αλληλεγγύης για τον Δημότη, με τον Δημήτρη Μπάση, όπου συλλέχθηκαν 5 τόνοι τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. Η γιορτή Γραμμάτων και Παιδείας στη μνήμη των Τριών Ιεραρχών και βράβευση μαθητών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η Καλοκαιρινή Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος «Μέγας Αλέξανδρος» με τη συμμετοχή 280 αθλητών από όλη την Ελλάδα και με διεθνείς συμμετοχές.
Προβήκαμε σε αναβάθμιση όλων των παραδοσιακών εκδηλώσεων στα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα του δήμου και περαιτέρω ποιοτική εμβάθυνση τους.

Ο Δήμος Παιονίας σε αγαστή συνεργασία με φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο δήμο αλλά και με εθελοντές, διοργάνωσε και συνδιοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες με αύξηση των προϋπολογισθέντων κονδυλίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Με γνώμονα την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας και την βέλτιστη προβολή του δήμου, μεριμνήσαμε ώστε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνική μας κουλτούρα, τη γλώσσα, τη μουσική, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας.
Καταθέσαμε πρόταση στο νέο πρόγραμμα Leader για τη δημιουργία ενός λευκώματος του Δήμου αλλά και την ένταξη όλων των μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ώστε να επιχορηγηθούν από εκεί.
Καθιερώσαμε επίσημα ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για το Δήμο με το ΠΔ 156 την ημέρα της απελευθέρωσης της Γουμένισσας και της Παιονίας.
Ακόμη, ο Δήμος Παιονίας διοργάνωσε πληθώρα ημερίδων με ευρεία θεματολογία για αναπτυξιακά θέματα, αγροτικά επιστημονικά με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.
Πραγματοποιήσαμε σε συνέργεια με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και το γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενέργειες για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού xώρου Ευρωπού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΑΙΔΕΙΑ
Στην Παιδεία, μετά από πολλές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παιονίας, εγκρίθηκε η επανίδρυση και η λειτουργία, από το σχολικό έτος 2016 – 2017, δύο (2) Σχολικών Μονάδων στο Δήμο μας, το 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Γοργόπης και το 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Τούμπας.
Τα συγκεκριμένα χωριά του Δήμου μας είναι από τα πιο δυναμικά και ζωντανά με έντονη πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα και πιθανό κλείσιμο των συγκεκριμένων Σχολικών Μονάδων θα αποτελούσε την αρχή για την παρακμή δύο δυναμικών οικισμών του Δήμου μας, οι κάτοικοι των οποίων επέλεξαν να παραμείνουν στα χωριά τους στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και υλοποιώντας τις εξαγγελίες των εκάστοτε κυβερνώντων για αποκέντρωση.
Τον Δεκέμβριο του 2016, συνυπογράψαμε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.», τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Δήμου Παιονίας εμβαδού 7 περίπου στρεμμάτων για την ανέγερση και λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Πολυκάστρου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των νηπίων της περιοχής μας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας, επιλύοντας τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι νεαροί συνδημότες μας και αναβαθμίζοντας όχι μόνο την εικόνα αλλά και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή το 4ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης της μελέτης.
Ο Δήμος μας επίσης, έλαβε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για 4ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου στον ίδιο χώρο με το 4ο Νηπιαγωγείο και το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ίδρυση του και αναμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης από το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση του.
Επί τρία συνεχόμενα έτη έχουμε επιτύχει τη χρηματοδότηση τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με την χρηματοδότηση από ΕΕΤΑΑ και ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς και ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων νηπίων έφθασε τα 218 και τα 131 εξ αυτών είναι μέσω ΕΣΠΑ.

Στόχος μας στο τομέα του Αθλητισμού, του Πολιτισμού και της Παιδείας είναι:
Ίδρυση σχολείων και τάξεων διά βίου εκπαίδευσης
Υλοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Υποστήριξη των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Σωματείων και ΣΥΛΛΟΓΩΝ, για την εξωστρέφεια του Δήμου.
Διοργάνωση φεστιβάλ μέσα στον οικιστικό ιστό με ανάδειξη της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας της πόλεων και κωμοπόλεων.
Ζωντάνεμα των οικισμών με αναβίωση εθίμων, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους, καθ όλη της διάρκεια του έτους.
Παρεμβάσεις που θα αναδεικνύουν την ιστορία της περιοχής μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περαιτέρω αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του Ευρωπού και των μακεδονικών τάφων της Τούμπας ώστε να γίνει επισκέψιμος.
Ανάπλαση του παραποτάμιου χώρου του Αξιού και διοργάνωση φεστιβάλ.
Υλοποίηση των προγραμμάτων του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων.
Παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.
Αξιοποίηση των μη λειτουργούντων σχολείων στα χωριά για πολιτιστική και ψυχαγωγική χρήση.
Ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής και τουριστικής ταυτότητας του Δήμου (Brand name).
Αναβάθμιση και περαιτέρω ειδικότητες στο ΙΕΚ Γουμένισσας.
Ανάπτυξη της μουσειακής εκπαίδευσης στα μουσεία της περιοχής μας.
Εμβάθυνση της συνεργασίας με τον φορέα του Λαϊκού Πανεπιστημίου Παιονίας.
Προώθηση δράσεων όλων των μορφών αθλητισμού.
Συνέχιση της συντήρησης – αποκατάστασης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Ενθάρρυνση της αθλητικής παιδείας των μικρών ηλικιών μέσα σε πνεύμα ενότητας των σωματείων.