Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για το πολύτιμο αγαθό, το νερό

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για το πολύτιμο αγαθό, το νερό

ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για το πολύτιμο αγαθό, το νερό

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλλευση πόρων από το ΕΣΠΑ και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του προϋπολογισμού για τους δήμους χρόνο με το χρόνο βαίνουν μειούμενοι, και με γνώμονα την πλέον αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και της απορροής των αστικών λυμάτων, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού της Γουμένισσας με προϋπολογισμό άνω των 4 εκ ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε η πρόταση μας για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη συνέχισή του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου», με συνολικό προϋπολογισμό 510.000,00 €.

Ένα ακόμη έργο, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα πολλών ετών και το οποίο δεσμευτήκαμε προεκλογικά να πραγματοποιήσουμε και πλέον το υλοποιούμε μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έχοντας ήδη ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η μεταφορά νερού από τις πηγές Παΐκου για την υδροδότηση του πρώην Πολυκάστρου ύψους άνω των 5 εκ. ευρώ.

Υλοποιήσαμε το διασυνοριακό έργο Aqua-M με πόρους του interreg, στο πλαίσιο του οποίου, η ΔΕΥΑΠ προμηθεύτηκε και εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό χημείου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος και κατ’ επέκταση η υψηλή ποιότητα του νερού που καταλήγει στον Αξιό ποταμό.

Ολοκλήρωση 1000 μέτρων από τον υπόλοιπο αγωγό Μικροδάσους-Ποντοηράκλειας συνολικού μήκους 2 χλμ

Αντικατάσταση αγωγών αμυάντου στη Γουμένισσα για καλύτερο και πιο καθαρό νερό.

Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης στο Σκρα και βοηθητικός αγωγός για λύση της υδροδότησης Αξιούπολης.

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 1000 μέτρων για την δυνατότητα υδροδότησης του ΒΙΠΑ της Αξιούπολης από την Γοργόπη

Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή των πεύκων μέχρι την πύλη της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας μήκους 600 μέτρων.

Χρηματοδοτήθηκε η ΔΕΥΑΠ με 200.000 €, για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης του Άσπρου από το Πολύκαστρο

Αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης στα υψηλά σημεία του οικισμού Πολυπέτρου και μέρους του εξωτερικού του δικτύου

Δημιουργία αποθήκης υλικών με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση πόρων

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 30 μόνιμων εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού κλάδου, δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης.

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Προστιθέμενη αξία στη ζωή του κάθε πολίτη

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την βιώσιμη κινητικότητα, το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα, εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε κανονισμούς λειτουργίας για όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες του δήμου μας.
Πλέον, χαράζουμε τα όρια της ελευθερίας του ενός εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Οριοθετούμε την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των γενικών εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και βάζουμε τάξη στην αυθαιρεσία.
Επιπροσθέτως, καταρτίσαμε κανονισμό καθαριότητας και ανακύκλωσης µε ειδικότερους σκοπούς την καθαριότητα τoυ Δήμου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια και κρασπεδώσεις στα αστικά κέντρα και τους οικισμούς.
Τέλος, εκπονήσαμε κανονισμό κοιμητηρίων και λαϊκών αγορών ώστε να μπει μια τάξη σε κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής δράσης στο δήμο.

Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση 1.130.000 ευρώ για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση 49 νέων παιδικών χαρών του δήμου μας μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και του ΤΠΔ με ασφαλή πλέον και πιστοποιημένο εξοπλισμό για τους μικρούς μας συνδημότες οι οποίοι στο εγγύς χρονικό διάστημα θα μπορούν να απολαμβάνουν τους νέους και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.

Στον τομέα της καθαριότητας, της ανακύκλωσης και του ηλεκτροφωτισμού, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας σε κάθε σημείο του δήμου.

Το τμήμα καθαριότητας μεταφέρθηκε στις καινούριες εγκαταστάσεις μαζί με τον όρχο των οχημάτων στο χώρο των παλαιών σφαγείων και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βέλτιστη λειτουργικότητα των υποδομών.
Ανανεώσαμε τον στόλο των οχημάτων με την προμήθεια 5 νέων ημιφορτηγών και 2 απορριμματοφόρων οχημάτων.
Μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε πρόταση η πρόταση μας για την προμήθεια οχημάτων για περαιτέρω ανανέωση του στόλου μας. Η προμήθεια περιλαμβάνει :
τέσσερα (4) φορτηγά μονοκάμπινα καινούργια, ένας (1) φορτωτής τύπου BOBCAT καινούργιος, ένας (1) μικρός εκσκαφέας τύπου JCB μεταχειρισμένος 5ετίας, ένα (1) αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου απορριμμάτων 3 κ.μ., καινούργιο, συνολική προμήθεια ύψους 235.000 ευρώ.
Προμηθευτήκαμε νέους κάδους όλων των τύπων ώστε να υπάρχει σε κάθε περιοχή του δήμου μας σημείο αποκομιδής απορριμμάτων και παράλληλα επεκτείναμε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την πρόσληψη 30 μόνιμων υπαλλήλων για την υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου.
Ολοκληρώσαμε τον φάκελο για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων.
Βελτιώσαμε την αισθητική εικόνα και τη λειτουργικότητα των κοινοχρήστων χώρων του δήμου.

Συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο:
Την βέλτιστη εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων από όλα τα σημεία του δήμου.
Την επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης με διασφάλιση της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τη ριζική ανανέωση του στόλου των οχημάτων.
Την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και εξασφάλιση νέων εσόδων για το δήμο.
Τον επανασχεδιασμό της διαχείρισης όλων των ρευμάτων των αστικών αποβλήτων αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
Την ανάπτυξη προγράμματος βιώσιμης κινητικότητας για την αναβάθμιση κάθε γωνιάς του δήμου με εύκολη κι ασφαλή πρόσβαση.
Την ανάπτυξη και δημιουργία κήπων και δεντροστοιχίων και τη διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και τον εξωραϊσμό ,την καθαριότητα και την επαύξηση των δημοτικών σημείων πρασίνου.
Την ανάπλαση και πολεοδομική αναμόρφωση των λιγότερο ανεπτυγμένων αστικών και περιαστικών περιοχών.
Την περαιτέρω επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και σημείων αποκομιδής απορριμμάτων και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του δήμου.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία

2η ΕΝΟΤΗΤΑ:
Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία

Αναδεικνύουμε την παράδοση, επενδύουμε στη νέα γενιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στον τομέα του αθλητισμού, προχωρήσαμε στην ολική ανακαίνιση των γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Πολύκαστρο, τη Γουμένισσα, τον Ευρωπό και την Αξιούπολη.
Στο δημοτικό στάδιο Πολυκάστρου έγινε επανασπορά του χλοοτάπητα τόσο στο γήπεδο όσο και στο βοηθητικό γήπεδο που βρίσκεται μέσα στον περιβάλλοντα χώρο.
Κατασκευάσθηκε κυλικείο με κιόσκι και διαμορφώθηκε η είσοδος με πλακόστρωση και εξωραϊσμό καθώς και διαμόρφωση πάρκου.
Ανακαινίσθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν τα αποδυτήρια και μονώθηκαν οι κερκίδες και τα δημοσιογραφικά θεωρεία.
Προμηθευτήκαμε αυτοκινούμενο χλοοκοπτικό μηχάνημα και εγκαταστήσαμε αυτοματοποιημένο σύστημα ποτίσματος με παράλληλη δημιουργία φρεατίων πέριξ του γηπέδου για την απορροή των υδάτων.
Στο δημοτικό στάδιο Γουμένισσας έγινε επανασπορά του χλοοτάπητα, προμηθευτήκαμε τρακτέρ και αντικαταστήσαμε τον εξοπλισμό του αντλιοστασίου. Επίσης, έγιναν επισκευές και συντηρήσεις των αποδυτηρίων και κατασκευή κιγκλιδωμάτων όπως και πάγκων.
Στο γήπεδο της Αξιούπολης, προβήκαμε σε επανασπορά του χλοοτάπητα και προμηθευτήκαμε καινούριο αυτοκινούμενο ελκυστήρα (τρακτέρ) για τις εργασίες συντήρησης. Δώσαμε λύση στη θέρμανση και εκσυγχρονίσαμε τα αποδυτήρια όπως και όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Στο δημοτικό στάδιο του Ευρωπού, κατασκευάζουμε υδατοδεξαμενή εξασφαλίζοντας την αυτονομία του γηπέδου όσον αφορά το πότισμα και για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην υδροδότηση του οικισμού. Μετά από αυτές τις ενέργειες θα γίνει και η επανασπορά του χλοοτάπητα. Στο γήπεδο Ευρωπού μονώσαμε τις κερκίδες.
Ακόμη, προβήκαμε σε παρεμβάσεις αποκατάστασης και εξωραϊσμού του κλειστού γυμναστηρίου και επισκευάσαμε τις εγκαταστάσεις και τα αποδυτήρια.
Όσον αφορά το κολυμβητήριο Ευρωπού, έγιναν εργασίες ολικής συντήρησης εντός κι εκτός, τοποθετήσαμε καινούριες ομπρέλες και ξαπλώστρες, διορθώσαμε τις αντλίες νερού και εξωραΐσαμε τον χώρο.
Η πιο σημαντική παρέμβαση στο κολυμβητήριο υπήρξε η επισκευή κι επαναλειτουργία της γεώτρησης με εξασφάλιση πλήρους αυτονομίας της δεξαμενής κολύμβησης ώστε να μην έχει πρόβλημα υδροδότησης ο οικισμός.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου, έγινε συντήρηση και αντικατάσταση των καθισμάτων στην κεντρική αίθουσα και εξωραΐσαμε το φουαγιέ μονώνοντας παράλληλα τα καμαρίνια.
Επισκευάσαμε την στέγη, τα κουφώματα και τα τζάμια και κάναμε εργασίες επιχρισμάτων. Παράλληλα προμηθευτήκαμε όργανα μουσικής, καινούριο πιάνο και καινούριες στολές για τα τμήματα εκμάθησης χωρών αναβαθμίζοντας την συνολική εικόνα του πολιτιστικού κέντρου.
Ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση της καθημερινής μας ζωής και συντελεί στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ανθρώπινης υπόστασης και συμπεριφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην εκπόνηση ενός πολιτιστικού προγράμματος ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
Η εκδήλωση ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ όπου τιμήσαμε διακεκριμένους συμπολίτες και φορείς του τόπου μας. Η Χριστουγεννιάτικη ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ για τους μικρούς μας φίλους. Η Συναυλία Αλληλεγγύης για τον Δημότη, με τον Δημήτρη Μπάση, όπου συλλέχθηκαν 5 τόνοι τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. Η γιορτή Γραμμάτων και Παιδείας στη μνήμη των Τριών Ιεραρχών και βράβευση μαθητών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η Καλοκαιρινή Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος «Μέγας Αλέξανδρος» με τη συμμετοχή 280 αθλητών από όλη την Ελλάδα και με διεθνείς συμμετοχές.
Προβήκαμε σε αναβάθμιση όλων των παραδοσιακών εκδηλώσεων στα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα του δήμου και περαιτέρω ποιοτική εμβάθυνση τους.

Ο Δήμος Παιονίας σε αγαστή συνεργασία με φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο δήμο αλλά και με εθελοντές, διοργάνωσε και συνδιοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες με αύξηση των προϋπολογισθέντων κονδυλίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Με γνώμονα την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας και την βέλτιστη προβολή του δήμου, μεριμνήσαμε ώστε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνική μας κουλτούρα, τη γλώσσα, τη μουσική, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας.
Καταθέσαμε πρόταση στο νέο πρόγραμμα Leader για τη δημιουργία ενός λευκώματος του Δήμου αλλά και την ένταξη όλων των μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ώστε να επιχορηγηθούν από εκεί.
Καθιερώσαμε επίσημα ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για το Δήμο με το ΠΔ 156 την ημέρα της απελευθέρωσης της Γουμένισσας και της Παιονίας.
Ακόμη, ο Δήμος Παιονίας διοργάνωσε πληθώρα ημερίδων με ευρεία θεματολογία για αναπτυξιακά θέματα, αγροτικά επιστημονικά με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.
Πραγματοποιήσαμε σε συνέργεια με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και το γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενέργειες για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού xώρου Ευρωπού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΑΙΔΕΙΑ
Στην Παιδεία, μετά από πολλές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παιονίας, εγκρίθηκε η επανίδρυση και η λειτουργία, από το σχολικό έτος 2016 – 2017, δύο (2) Σχολικών Μονάδων στο Δήμο μας, το 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Γοργόπης και το 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Τούμπας.
Τα συγκεκριμένα χωριά του Δήμου μας είναι από τα πιο δυναμικά και ζωντανά με έντονη πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα και πιθανό κλείσιμο των συγκεκριμένων Σχολικών Μονάδων θα αποτελούσε την αρχή για την παρακμή δύο δυναμικών οικισμών του Δήμου μας, οι κάτοικοι των οποίων επέλεξαν να παραμείνουν στα χωριά τους στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και υλοποιώντας τις εξαγγελίες των εκάστοτε κυβερνώντων για αποκέντρωση.
Τον Δεκέμβριο του 2016, συνυπογράψαμε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.», τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Δήμου Παιονίας εμβαδού 7 περίπου στρεμμάτων για την ανέγερση και λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Πολυκάστρου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των νηπίων της περιοχής μας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας, επιλύοντας τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι νεαροί συνδημότες μας και αναβαθμίζοντας όχι μόνο την εικόνα αλλά και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή το 4ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης της μελέτης.
Ο Δήμος μας επίσης, έλαβε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για 4ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου στον ίδιο χώρο με το 4ο Νηπιαγωγείο και το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ίδρυση του και αναμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης από το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση του.
Επί τρία συνεχόμενα έτη έχουμε επιτύχει τη χρηματοδότηση τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με την χρηματοδότηση από ΕΕΤΑΑ και ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς και ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων νηπίων έφθασε τα 218 και τα 131 εξ αυτών είναι μέσω ΕΣΠΑ.

Στόχος μας στο τομέα του Αθλητισμού, του Πολιτισμού και της Παιδείας είναι:
Ίδρυση σχολείων και τάξεων διά βίου εκπαίδευσης
Υλοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Υποστήριξη των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Σωματείων και ΣΥΛΛΟΓΩΝ, για την εξωστρέφεια του Δήμου.
Διοργάνωση φεστιβάλ μέσα στον οικιστικό ιστό με ανάδειξη της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας της πόλεων και κωμοπόλεων.
Ζωντάνεμα των οικισμών με αναβίωση εθίμων, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους, καθ όλη της διάρκεια του έτους.
Παρεμβάσεις που θα αναδεικνύουν την ιστορία της περιοχής μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περαιτέρω αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του Ευρωπού και των μακεδονικών τάφων της Τούμπας ώστε να γίνει επισκέψιμος.
Ανάπλαση του παραποτάμιου χώρου του Αξιού και διοργάνωση φεστιβάλ.
Υλοποίηση των προγραμμάτων του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων.
Παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.
Αξιοποίηση των μη λειτουργούντων σχολείων στα χωριά για πολιτιστική και ψυχαγωγική χρήση.
Ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής και τουριστικής ταυτότητας του Δήμου (Brand name).
Αναβάθμιση και περαιτέρω ειδικότητες στο ΙΕΚ Γουμένισσας.
Ανάπτυξη της μουσειακής εκπαίδευσης στα μουσεία της περιοχής μας.
Εμβάθυνση της συνεργασίας με τον φορέα του Λαϊκού Πανεπιστημίου Παιονίας.
Προώθηση δράσεων όλων των μορφών αθλητισμού.
Συνέχιση της συντήρησης – αποκατάστασης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Ενθάρρυνση της αθλητικής παιδείας των μικρών ηλικιών μέσα σε πνεύμα ενότητας των σωματείων.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η Πολιτική μας στον τομέα της Πρόνοιας και της Κοινωνική Προστασίας

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Πολιτική μας στον τομέα της Πρόνοιας και της Κοινωνική Προστασίας

Η Πολιτική μας στον τομέα της Πρόνοιας και της Κοινωνική Προστασίας

Παιονία Ισχυρή, αλληλέγγυα, με σταθερότητα και κοινωνική συνοχή

Επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο δημότης της Παιονίας.
Εξαρχής είχαμε δεσμευτεί για την ίδρυση υπηρεσίας Πρόνοιας στο Δήμο Παιονίας και το πραγματοποιήσαμε, ιδρύοντας το αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας και μάλιστα σε αποκεντρωμένη δομή στην Αξιούπολη. Επίσης, στο τμήμα Πρόνοιας του Δήμου πλέον λειτουργεί και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παιονίας όπου απασχολούνται δύο υπάλληλοι, ένας κοινωνικός λειτουργός και μία ψυχολόγος και χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ.
Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Παιονίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, Ρομά, μονογονεϊκές οικογένειες κα.) και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».
Το τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Παιονίας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβαίνει σε περιοδικές διανομές τροφίμων σε 250 οικογένειες συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα τα οποία συλλέγει από δωρεές από επιχειρήσεις της περιοχής μας αλλά και από χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού του δήμου.
Ο Δήμος Παιονίας ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, πραγματοποιεί διανομή ειδών βασικής υλικής συνδρομής, βρεφικών τροφών και πανών στους πολίτες οι οποίοι έχουν εγκριθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD).
Κυρίαρχο μέλημα μας είναι οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι συμπολίτες μας τους οποίους η κρίση οδήγησε στα κοινωνικά φαρμακεία και τα κοινωνικά παντοπωλεία.
Με εκδηλώσεις που οργανώνουμε, συλλέγουμε τρόφιμα και λοιπά προϊόντα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και φάρμακα από τους πολίτες και τους γιατρούς κόσμου για το Κοινωνικό Φαρμακείο που λειτουργεί με δύο εθελόντριες και έχει έδρα στη Γουμένισσα.
Μεριμνήσαμε για τη χορήγηση του επιδόματος ένδειας, την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά αδυνάτων.
Ακόμη, το ΝΠΔΔ του Δήμου Παιονίας επιτυγχάνει πρόγραμμα σίτισης 120 οικογενειών μέσω των ΚΕΦΟ.

Στόχος μας είναι:
η διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες για την ανακούφιση από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της περαιτέρω αύξησης των δικαιούχων των υπηρεσιών πρόνοιας του δήμου.
Η υλοποίηση συνεργειών με τους λοιπούς φορείς του δήμου, τις δομές του ΕΣΥ και την Μητρόπολη αλλά και τα δίκτυα εθελοντισμού για την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων για τους δημότες μας που το έχουν ανάγκη.
Η ενίσχυση των πρωτοβάθμιων δομών υγείας του δήμου μας σε υλικοτεχνική υποδομή και η άμεση διασύνδεση τους με τις κοινωνικές δομές του δήμου μας.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δήμου, των πολιτών και των οργανωμένων φορέων για την κάλυψη των αναγκών όλων των ηλικιωμένων πολιτών μέσω των ΚΑΠΗ και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Η συστηματική αξιοποίηση των εθελοντικών πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ευρύτερης τοπικής κοινότητας για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Η συνεργασία με την Εκκλησία για την διεύρυνση του θεσμού του κοινωνικού φροντιστηρίου για παιδιά από οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

“Smobac Program: μια φιλόδοξη δράση εξωστρέφειας για το Δήμο Παιονίας”

“Smobac Program: μια φιλόδοξη δράση εξωστρέφειας για το Δήμο Παιονίας”

“Smobac Program: μια φιλόδοξη δράση εξωστρέφειας για το Δήμο Παιονίας”

Γκουντενούδης: Όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα

Για τον Δήμαρχο Παιονίας Χρήστο Γκουντενούδη η προοπτική του εγχειρήματος SMOBAC μπορεί να έχει πολύ σημαντικά οφέλη για την περιοχή. Η τοπική κοινωνία έχει ήδη «αγκαλιάσει» αυτή την προσπάθεια.

Gepostet von Sportshero am Montag, 18. März 2019

Ένα μεγάλο αθλο-εκπαιδευτικό και βιωματικό πρόγραμμα που απευθύνεται στα νέα παιδιά του Νομού, της Ελλάδας αλλά και της ομογένειας, το “Smobac Program”, με βασικό αντικείμενο το μπάσκετ και την φυσική κατάσταση των αθλητών, θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2019 στον Δήμο Παιονίας, με πυρήνα την όμορφη Γουμένισσα και το Πάικο.
Έναν ευλογημένο τόπο με ιδιαίτερη και μεγάλη ιστορία, που αφορά τους αμπελώνες και το σταφύλι, τους δρόμους του κρασιού, τα σύγχρονα οινοποιεία, την καλλιέργεια του μεταξιού, με το τοπικό εργοστάσιο – μουσείο μεταξοσκώληκα, ένα από τα μεγαλύτερα καστανοδάση στην Ελλάδα, τα περίφημα χάλκινα της Γουμένισσας με τις Βαλκανικές μελωδίες και ήχους, τον μοναστηριακό τουρισμό και τέλος το πανέμορφο φυσικό τοπίο του βουνού Πάικου, έναν παρθένο φυσικό παράδεισο με πολλές εναλλακτικές διαδρομές και μονοπάτια, πλούσια βλάστηση και ποτάμια.
Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντενούδης, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Θάνο Σόφτση, ανακοίνωσε την υλοποίηση του μεγάλου αυτού εγχειρήματος, που θα συμβάλει στην βελτίωση και εξέλιξη των τεχνικών – πνευματικών και κινητικών δεξιοτήτων των αθλητών που θα συμμετέχουν, μέσα από ένα εξειδικευμένο και πρωτότυπο διαδραστικό πλάνο.
«Με ιδιαίτερη χαρά προχωρούμε σε μία μεγάλη συνεργασία που θα δώσει σαφή προστιθέμενη αξία στον τόπο μας αλλά και τους νέους. Το φιλόδοξο πενθήμερο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο μας και θα συμβάλει στην εξωστρέφεια του τόπου μας, δίνοντάς μας την δυνατότητα να αναδείξουμε τις φυσικές του ομορφιές, την παράδοση, αλλά και τη ζεστή φιλοξενία μας. Η Παιονία πρέπει και μπορεί να αποτελεί πόλο έλξης εναλλακτικού τουρισμού και ο αθλητισμός που ενώνει είναι μία χρυσή ευκαιρία που αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» τόνισε στη δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Γκουντενούδης.
Έχουν σχεδιαστεί πολλές ώρες εξειδικευμένης προπόνησης- βιωματικά δρώμενα πάνω στον δρόμο του σιταριού, του αμπελιού και του κάστανου, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να διευρύνουν τις γνώσεις τους, σε θεματικές ενότητες πιθανόν άγνωστες για αυτούς και να έρθουν σε επαφή με την φύση.
Επίσης, έχουν σχεδιαστεί ομιλίες-διαλέξεις από γνωστούς γιατρούς και διατροφολόγους, ιστορικούς, ανθρώπους των τεχνών και γραμμάτων, αρκετούς επωνύμους αθλητές, προπονητές αλλά και γυμναστές.
Το πρόγραμμα είναι πενθήμερο, απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 12-18 χρόνων και κινείται στο βιωματικό πνεύμα της ενίσχυσης αξιών όπως το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασία, η προσφορά για το κοινό καλό, η εργατικότητα, η επιμονή κι η υπομονή, η ευγενής άμιλλα, η κατανόηση της διαφορετικότητας και η επαφή με τη φύση.
Έχουν προγραμματιστεί αρκετές έξω-γηπεδικές δραστηριότητες όπως τοξοβολία, πεζοπορία στο πυκνώδες και πλούσιο σε βλάστηση βουνό του Πάικου, εκμάθηση παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, εκμάθηση πολεμικών τεχνών, μαθήματα γιόγκα και εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης και αυτοσυγκέντρωσης από έμπειρους δασκάλους.
Στο καθαρά μπασκετικό κομμάτι, με σεβασμό στην μεγάλη Ελληνική σχολή και με την συνύπαρξη και παρουσία προπονητών από Σερβία, Γαλλία, Γερμανία και Αμερική, έχουν τεθεί αρκετά υψηλά στάνταρ και στόχους από το ξεκίνημα.
Η ποιότητα και μοναδικότητα του προγράμματος καθώς και ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση, η ικανότητα και η εμπειρία όλων των συνεργατών, έχουν ήδη προσελκύσει αρκετές εγγραφές από την έναρξή του.
Η ύπαρξη πέντε (5) κλειστών γυμναστηρίων, τα δυο (2) βρίσκονται στην Γουμένισσα σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, κάνει πολύ εύκολο τον σχεδιασμό – διαχωρισμό πολλών και ολιγομελών γκρουπ αθλητών για τις ατομικές πρωινές προπονήσεις.
Το απόγευμα υπάρχουν πολλά συναγωνιστικά και διαγωνιστικά παιχνίδια, ώστε να δοθεί έμφαση σε τακτικές και τεχνικές λεπτομέρειες αλλά πάντα αποσκοπώντας στην ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.
Βίντεο – ανάλυση παιχνιδιών και highlights από παιχνίδια υψηλού επιπέδου, έρχονται να προστεθούν στο πρόγραμμα, ως υποστηρικτικοί πυλώνες για την διεύρυνση των μπασκετικών γνώσεων των αθλητών.
Ο τεχνικός διευθυντής του προγράμματος Σόφτσης Θάνος δήλωσε: «Μετά από 15 χρόνια ως ομοσπονδιακός προπονητής, σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα των Εθνικών ομάδων γυναικών, έχοντας γνωρίσει πολλές μπασκετικές φιλοσοφίες από όλη την Ευρώπη και παράλληλα με την συμμετοχή μου στο προπονητικό πρόγραμμα του κολλεγίου Indiana University στην Αμερική και την παρουσία μου σε Ελληνικούς πάγκους για 30 και πλέον χρόνια, είχα και έχω το προνόμιο να δω πολλές διαφορετικές σχολές μπάσκετμπολ σε όλο τον κόσμο, σε διαφορετικά επίπεδα. Έχοντας αποκομίσει γνώση και εμπειρία μετά από τόσα χρόνια, στόχος μου πλέον είναι η δημιουργία camps- προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να τις μεταδώσω στα νέα παιδιά, ανταποδίδοντας στην κοινωνία και βοηθώντας την καινούρια γενιά να διαπρέψει μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και όλοι οι συνεργάτες, δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή ομάδα».
Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.llcglobe.com

Λαμπερός και φέτος ο θεσμός της εκδήλωσης «ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ» 2019. Στον Δήμο Παιονίας.

Λαμπερός και φέτος ο θεσμός της εκδήλωσης «ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ» 2019. Στον Δήμο Παιονίας.

Λαμπερός και φέτος ο θεσμός της εκδήλωσης «ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ» 2019. Στον Δήμο Παιονίας.

Φέτος και για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Παιονίας διοργάνωσε τον επιτυχημένο θεσμό πλέον «Έργων Διάκρισις» προκειμένου να τιμήσει δημότες και φορείς του δήμου που διακρίθηκαν στις τέχνες, τον πολιτισμό, τα γράμματα, την λαογραφία και κυρίως στον εθελοντισμό.
Στο κατάμεστο από κόσμο Κέντρο Πολιτισμού Πολυκάστρου, το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαρτίου 2019, παρουσία των εκπροσώπων της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, η Παιονία ένιωσε υπερήφανη για τους ανθρώπους της που μοχθούν, προσφέρουν και αναδεικνύουν μέσα από την δράση τους την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
«Στους δύσκολους καιρούς που διαβιούμε, η Πατρίδα μας και ο τόπος μας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με αξία και κυρίως ηθική για να δείχνουν το δρόμο ώστε να πάμε ενωμένοι μπροστά. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος, έχει απαράμιλλο φυσικό κάλλος, βρίσκεται σε κομβικό στρατηγικό σημείο ως πύλη των Βαλκανίων και έχει άξιους ανθρώπους. Ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ακόμη και μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία αποδεικνύει την αξία του. Μοχθεί για το αύριο του τόπου και επιτυγχάνει την αναγνώριση. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τιμούμε σήμερα. Ανθρώπους σεμνούς και με διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ανθρώπους που με την δράση τους συνετέλεσαν ώστε ο δήμος μας να γίνει γνωστός στα πέρατα της επικράτειας αλλά και έξω από αυτά», όπως είπε ανάμεσα στα άλλα στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Παιονίας και εμπνευστής της εκδήλωσης Έργων Διάκρισης.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης και υπεύθυνος για τον πολιτισμό στο Δήμο Παιονίας κ. Δημήτρης Μπαβέλης, εξαίροντας με το λόγο του κυρίαρχο πρόταγμα της εκδήλωσης, τον εθελοντισμό.
Η επιλογή των βραβευθέντων έγινε με κριτήριο κυρίως την εξωστρέφεια για το δήμο που παράγεται ως αποτέλεσμα τις πράξεις όλων τους και φυσικά την εθελοντική τους δράση.
Ο Δήμος Παιονίας κάθε χρόνο τιμά διαφορετικούς ανθρώπους και φορείς και έτσι θα υπάρξει η ευκαιρία να βραβευθούν όλοι όσοι πραγματικά το αξίζουν.
Πρώτος από τους βραβευθέντες ήταν ο μουσικός κ. Γεώργιος Μέγκας για την σπουδαία καλλιτεχνική του πορεία (την απονομή έκανε ο Δήμαρχος κ. Γκουντενούδης) και ακολούθησε το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου με τους εθελοντές του για το σπουδαίο κοινωνικό έργο που επιτελούν (την απονομή του βραβείου έκανε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας κ. Αλίρης).
Τιμήθηκαν επίσης η κ. Ελένη Γρομπανοπούλου για την συμβολή της στην ίδρυση του Λαϊκού Πανεπιστημίου Παιονίας με έδρα την Αξιούπολη (την απονομή έκανε ο Βουλευτής κ. Γεωργαντάς) και η εθελοντική Ομάδα «Ισχύς εν τη ενώσει» Αγίου Πέτρου για την προσφορά της στον Οικισμό (την απονομή έκανε ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθυμιάδης).
Ακόμη, οι δημότες της Παιονίας χειροκρότησαν τους εθελοντές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παιονίας (την απονομή έκανε ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς κ. Μπαβέλης) και η «Κιβωτός» Γουμένισσας με τους Γιάννη Ζαγκότη και Γιώργο Πέτκο για την προσπάθεια διατήρησης της ιστορίας της περιοχής (την απονομή έκανε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζώρας).
Το τιμητικό βραβείο του Δήμου Παιονίας δέχθηκαν ο Σύλλογος Γραμμάτων και Τεχνών Αξιούπολης (απονομή από τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλο) και ο εκπαιδευτικός κ. Θεόδωρος Κίτσιος για την πλούσια δραστηριότητα που αναπτύσσει στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ευρωπού (την απονομή έκανε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τσιτενίδης).
Τρεις Σύλλογοι που ξεχώρισαν για την έντονη δραστηριότητα τους και την προσφορά τους στην όμορφη Παιονία βραβεύτηκαν στην φετινή εκδήλωση. Πρόκειται για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άσπρου με κορυφαία δράση το Καρναβάλι που μετράει 35 χρόνια ζωής (απονομή από τον Αντιδήμαρχο κ. Παμποράκη), τον Σύλλογο Γυναικών Γρίβας για την εκδήλωση «Κάστανο – Κρασί – Τυρί» (απονομή από την Αντιδήμαρχο κ. Δούμου) και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυπέτρου (απονομή από τον νέο Ταξίαρχο της 33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας κ. Γκουτζουρέλα).
Τελευταίος στη σειρά, μα όχι στην αξία, ο φοιτητής από τον Άγιο Πέτρο κ. Παντελής Αγγελίδης ως αριστούχος μαθητής του Δήμου για την χρονιά που πέρασε και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο οποίος είχε αναπτύξει και έντονη δράση στα κοινά της περιοχής (την απονομή έκανε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Καραμισάκη)
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης εκφωνήθηκαν τα βιογραφικά των βραβευθέντων ενώ παρουσιάστηκε περιεκτικό οπτικοακουστικό υλικό σε ειδικά διαμορφωμένη οθόνη από τις όμορφες δράσεις τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από τον Δήμαρχο, ο Βουλευτής του Νομού κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μιχαλία Καραμισάκη, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Παιονίας κ.κ. Ελένη Δούμου, Λάζαρος Ευθυμιάδης, Γιώργος Φράγκος και Γιώργος Παμποράκης, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Δημήτρης Μπαβέλης, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αιμίλιος Δεβετζόπουλος, ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κώστας Σιωνίδης, η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Σόνια Συμεωνίδου (πρώην Δήμαρχος Αξιούπολης), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ευθύμης Τσιτενίδης, κ. Αντώνης Ζώρας, κ. Κώστας Μεμετζής και Ιωάννης Αδαμόπουλος, ο Διοικητής της 33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Γκουτζουρέλας, ο πρώην υπουργός κ. Κιλτίδης, Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, εκπρόσωποι Φορέων του Δήμου, κ.α.
Την εκδήλωση παρουσίασαν η κ. Σοφία Κεχαγιά, η κ. Δήμητρα Γαρδάνη και η κ. Μαρία Πένκη.