ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για το πολύτιμο αγαθό, το νερό

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλλευση πόρων από το ΕΣΠΑ και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του προϋπολογισμού για τους δήμους χρόνο με το χρόνο βαίνουν μειούμενοι, και με γνώμονα την πλέον αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και της απορροής των αστικών λυμάτων, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού της Γουμένισσας με προϋπολογισμό άνω των 4 εκ ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε η πρόταση μας για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη συνέχισή του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου», με συνολικό προϋπολογισμό 510.000,00 €.

Ένα ακόμη έργο, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα πολλών ετών και το οποίο δεσμευτήκαμε προεκλογικά να πραγματοποιήσουμε και πλέον το υλοποιούμε μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έχοντας ήδη ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η μεταφορά νερού από τις πηγές Παΐκου για την υδροδότηση του πρώην Πολυκάστρου ύψους άνω των 5 εκ. ευρώ.

Υλοποιήσαμε το διασυνοριακό έργο Aqua-M με πόρους του interreg, στο πλαίσιο του οποίου, η ΔΕΥΑΠ προμηθεύτηκε και εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό χημείου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος και κατ’ επέκταση η υψηλή ποιότητα του νερού που καταλήγει στον Αξιό ποταμό.

Ολοκλήρωση 1000 μέτρων από τον υπόλοιπο αγωγό Μικροδάσους-Ποντοηράκλειας συνολικού μήκους 2 χλμ

Αντικατάσταση αγωγών αμυάντου στη Γουμένισσα για καλύτερο και πιο καθαρό νερό.

Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης στο Σκρα και βοηθητικός αγωγός για λύση της υδροδότησης Αξιούπολης.

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 1000 μέτρων για την δυνατότητα υδροδότησης του ΒΙΠΑ της Αξιούπολης από την Γοργόπη

Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή των πεύκων μέχρι την πύλη της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας μήκους 600 μέτρων.

Χρηματοδοτήθηκε η ΔΕΥΑΠ με 200.000 €, για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης του Άσπρου από το Πολύκαστρο

Αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης στα υψηλά σημεία του οικισμού Πολυπέτρου και μέρους του εξωτερικού του δικτύου

Δημιουργία αποθήκης υλικών με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση πόρων

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 30 μόνιμων εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού κλάδου, δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης.